ЧДХААА Б17/035 дугаар бүхий Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах ажил

Leave a Reply

  • Facebook