“ХӨЛ ГАЗРЫН /ЗЭРЛЭГ/ УРГАМАЛТАЙ ТЭМЦЭХ АЯН” ҮРГЭЛЖЛЭН ЯВАГДАЖ БАЙНА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын “Хөл газрын ургамал /зэрлэг/-тай тэмцэх аян” зохион байгуулах тухай 2017 оны А/410 дугаар захирамжийн хүрээнд хөл газрын ургамал /зэрлэг/-тай тэмцэх ажил үргэлжилж байна. Аяны хүрээнд дүүргийн хэмжээнд хөл газрын ургамал /зэрлэг/-ыг 318090м2-г цэвэрлэн, 204.15 тонн хог хаягдлыг тээвэрлэж, аянд давхардсан тоогоор 666 хүн оролцсон. Чингэлтэй дүүргийн иргэд, айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд “Хөл газрын ургамал /зэрлэг/-тай тэмцэх аян”-д нэгдэн, идэвхитэй оролцохыг Та бүхэнд уриалж байна.

Leave a Reply

  • Facebook