ХАМТАРСАН БАГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам,  JICA Олон улсын байгууллага, Японы хүүхдийг ивээх сангийн дэмжлэгээр 2015-2018 оны хооронд хэрэгжих “Монгол улс дахь хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төсөл дүүргийн 9,10 дугаар хороонд хэрэгжиж байгаа билээ. Төслийн хүрээнд Японы хүүхдийг ивээх сангийн дарга  Мицуаки тоёодо, Японы хүүхдийг ивээх сангийн Монгол хөтөлбөрийн газрын хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийн засаглал хөтөлбөрийг хариуцсан ажилтан Б.Дарьханд, нийгмийн ажилтан н.Цэдэндамба нар 9 дүгээр хорооны хамтарсан багийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Тус үйл ажиллагааны үеэр Японы хүүхдийг ивээх сангийн дарга Мицуаки тоёодод Хорооны Засаг дарга Н.Оюунцэцэг “Хорооны хүндэт тэмдэг” гардууллаа.

 

Leave a Reply

  • Facebook