ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЭНЭ САРЫН 18-20-НЫ ӨДРҮҮДЭД БОЛНО

Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ албанд иргэдийг татах, гэрээт цэрэгт элсүүлэх ажлыг аравдугаар сарын 18-наас 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.

Эрүүл мэндийн үзлэг явуулах байр, нарийн мэргэжлийн эмч сувилагч нарыг сонгон авч, холбогдох зааварчилгааг өгөн, мэргэжлийн удирдлага, эм эмнэлгийн багаж төхөөрөмжөөр хангах, цэрэг татлагын байрыг бэлтгэх, цэргийн алба хаах насны залуучуудад зарлан дуудах хуудсыг хороодын засаг дарга нарын ажлын албаар дамжуулан хүргэх ажлыг дүүргийн Цэрэг татлагын товчоо зохион байгуулж байна.

7.1      7.2

Leave a Reply

  • Facebook