СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Шинжилгээ, судалгаа, сургалт, хэрэглэгчийн төвтэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Сууц өмчлөгчдийн холбоодод хууль эрх зүй, санхүүгийн чиглэлээр үе шаттай сургалт явуулж байна.

Эхний сургалтыг 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр Шинжилгээ, судалгаа, сургалт, хэрэглэгчийн төвийн сургалтын танхимд зохион байгуулсан бөгөөд тус сургалтад дүүргийн 3 дугаар хорооны Захирлууд хамрагдлаа. Сургалтаар хууль эрх зүй, тайлан бүртгэл, засвар үйлчилгээ, СӨХ-ийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал, хүсэлт, тулгамдаж байгаа асуудлуудын хүрээнд хэлэлцлээ.

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook