ЗӨРЧЛИЙН ХУУЛИЙН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс 16 нас хүрч буй иргэддээ Зөрчлийн хуулийг сургуулийн орчинд танилцуулж ажиллаа. Энэ ажлын хүрээнд нийт 13 хороодын төгсөх ангийн 480 сурагч хамрагдаж зөрчлийн хуулийн талаарх холбогдох мэдээллийг авсан байна.

Leave a Reply

  • Facebook