ШҮҮГЧИЙН ЁС  ЗҮЙН АСУУДЛААР ИРГЭДЭД ЗУРАГТ ХУУДСААР МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭЖ БАЙНА

Шүүгч мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн гэж үзвэл иргэн албан тушаалтан, хуулийн этгээд тухайн шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгүүлэхээр Шүүхийн ёс зүйн хороонд гомдол гаргах эрхтэйг мэдээлж байна.

Leave a Reply

  • Facebook