ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДЛАГУУД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

“Чингэлтэйн боловсрол-2020” хөтөлбөрийн хүрээнд багш, удирдах ажилтнуудын мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх, заах арга зүйг нэмэгдүүлэх, хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах ажлыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсролын хэлтсээс тогтмол зохион байгуулдаг. Энэ хүрээнд төрийн өмчийн цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтнуудад “Хувь хүний хөгжлийг дэмжиж, багш нарыг чадваржуулах” сургалт зохион байгуулагдаж байна. Тус сургалтыг “Хүний нөөцийн хөгжлийн ассоциаци” , “Гүүд нейборс” олон улсын байгууллагатай хамтран 2017 оны 10 дугаар сарын 25-наас 28-ныг хүртэл зохион байгуулна.

 

Leave a Reply

  • Facebook