быстрый займ на карту
Үзсэн: 941

СҮЛЖЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ОНЛАЙН ОРЧНЫ АШИГЛАЛТЫН ТАЛААР СУРГАЛТ БОЛЛОО

Тус дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн 10 дугаар сарын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд хэлтсийн мэдээлэл технологийн ажилтан Ч.Цэнгэл, ОӨУБЕГ-ын мэдээллийн технологийн газрын программ зохиогч Л.Алтанцэцэг улсын бүртгэгч нарт  Мэдээллийн сангийн ашиглалт, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах мөн “Мэдээллийн удирдах” программын үндсэн ойлголт ажиллах дараалал, гэрлэлт, төрөлтийн  гэрчилгээний дахин олголтын програм шинэчлэгдэж хорооноос зарим нэр төрлийн лавлагааг олгох болсонтой холбогдуулан хороодын улсын бүртгэгч нарт анхаарах асуудлуудыг тайлбарлаж өгсөн ба мөн хорооны онлайн , оффлайн санд бүртгэл хийхэд хүндрэлтэй асуудлын талаарх бүртгэгч нарын асуусан асуултад хариулт өгч, санал солилцож, энэ хүрээнд цаашид шийдвэрлэх асуудлыг бичгээр уламжилж шийдүүлэхээр боллоо.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook