СУУРЬШЛЫН БҮСЭД ОЛОН ЖИЛ АМЬДАРЧ БУЙ ИРГЭДЭД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ОЛГОЛОО

Чингэлтэй дүүргийн 25 жилийн ойн хүрээнд төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах үүднээс дүүргийн Газрын алба болон 10 дугаар хорооны саналыг харгалзан, дүүргийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу суурьшлын бүсэд олон жил амьдарч буй иргэдэд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг олголоо.

Гэрчилгээг Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч Ж.Лхагвасүрэн, 10 дугаар хорооны Засаг дарга  П.Чулуунцэцэг нар иргэдэд гардуулж өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook