АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААР ХОЛБОГДОХ ХЭЛТСИЙН ДАРГА, МЭРГЭЖИЛТНҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж дүүргийн Газрын албаны дарга, мэргэжилтнүүдтэй албан хэрэг хөтлөлт, шийдвэрлэлтийн талаар уулзаж үүрэг даалгавар өглөө.

Уулзалтаар байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн баримт бичиг боловсруулалт, бүртгэл, шилжүүлэг, шийдвэрлэлт зэрэг нийтлэг дутагдлыг арилгах тал дээр анхаарахыг даалгаж, зөрчил дутагдлыг даруй арилгах, цаашид хариуцлагатай ажиллах талаар болон дүүргийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулахад анхаарах асуудлуудаар үүрэг даалгавар өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook