БАЙГАЛИЙН ЧУЛУУН ЗАМ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

Дүүргийн хэмжээнд авто замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах, гэр хорооллын гудамжинд авто зам тавих, орц, гарц нээх ажлыг дэс дараатайгаар авч хэрэгжүүлж байна.

Энэ хүрээнд 19 дүгээр хороо, доод салхит орчим автомашин зорчиход хүндрэлтэй өндөрлөг байршилд дүүргийн урсгал зардлаар явган хүний зам бүхий 70 метр байгалийн чулуун замын суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэж, ашиглалтад орууллаа.

 

Leave a Reply

  • Facebook