ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

Leave a Reply

  • Facebook