Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хорооны Сургуулийн гудамжинд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих ажлын гүйцэтгэгч шалгарлаа

Leave a Reply

  • Facebook