2017 оны 12 дугаар сарын 21 өдөр А/882 Улаанбаатар хот. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, сунгаж үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай

Leave a Reply

  • Facebook