АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛТЭЙ ТАНИЛЦЛАА

Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн “Хот нийтийн аж ахуйн зарим ажилд хяналт тавих тухай” А/199 тоот тушаалын хүрээнд Чингэлтэй дүүрэгт хийгдэж буй ажлын гүйцэтгэл, хэрэгжилттэй Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Аудит дотоод хяналтын газрын ахлах мэргэжилтнүүд болон “Хотын хөгжлийг дэмжих шинэ тосгон холбоо” ТББ-ын мэргэжилтнүүд танилцлаа.

Хэрэгжилтийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга А.Гэрэлт-Од, “Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-ийн дарга дарга Э.Ганчимэг нар танилцууллаа.

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook