Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо, Чингэлтэйн 14, 15 дугаар гудамж, Дэнжийн 40-42 дугаар гудамжны айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний уналтыг сайжруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Leave a Reply

  • Facebook