Улсын хэмжээнд Аж үйлдвэрийн нэгдсэн тооллого явагдаж байна.

Доор дурдсан чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагууд industry4.nda.gov.mn сайтаар орж идэвхтэй хамрагдана уу.

Чиглэл :

 1. Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
 2. Ундаа үйлдвэрлэл
 3. Тамхи үйлдвэрлэл
 4. Хувцас үйлдвэрлэл
 5. Нэхмэлийн үйлдвэрлэл
 6. Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
 7. Тавилгаас бусад мод болон модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, сүрэл дэрсэн эдлэл үйлдвэрлэл
 8. Цаас болон цаасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
 9. Хэвлэх, дуу бичлэгийн хувилах, дахин үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа
 10. Кокс болон боловсруулсан нефтийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
 11. Хими, химийн төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
 12. Эм, эм бэлдмэл, химийн болон ургамлын гаралтай эмийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
 13. Резинен болон хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
 14. Төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл үйлдвэрлэл
 15. Металл үйлдвэрлэл
 16. Машин, тоног төхөөрөмжөөс бусад металл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
 17. Компьютер, электроник болон хараа зүйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
 18. Цахилгаан тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл
 19. Цахилгаан тоноог төхөөрөмжөөс бусад машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл
 20. Моторт авто тээврийн хэрэгсэл, чиргүүл, хагас чиргүүл үйлдвэрлэл
 21. Тавилга үйлдвэрлэл
 22. Бусад боловсруулах үйлдвэрлэл
 23. Машин, тоног төхөөрөмж угсралт, суурилуулалт ба засвар

 

Leave a Reply

 • Facebook