быстрый займ на карту
Үзсэн: 5222

“НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-НИЙ 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ ГАРЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2018 оны “Нэг цонхны үйлчилгээнд ажиллах хэлтэс, албадын хуваарь батлах тухай” А/32 тоот захирамжийн дагуу Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Газрын албаны мэргэжилтнүүд хороод дээр очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

2 дугаар сарын байдлаар 1-19 дүгээр хорооны ”Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 5793 иргэн үйлчлүүлж 5540 асуудлыг шийдвэрлэсэн. Дүүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 19774 иргэн үйлчлүүлж 19774 асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

Нийт өссөн  дүнгээр 19 хороо болон Дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ээр 61521 иргэн үйлчлүүлж  60976 асуудлыг шийдвэрлэсэн.

 

 

Leave a Reply

  • Facebook