СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон дэргэдэх хэлтэс, албадын бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт гаргадаг мэргэжилтнүүдийг чадваржуулах, мэдээлэл өгөх зорилгоор тус сургалтыг зохион байгуулав.

Тус сургалтаар Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичиг хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх танилцуулгыг хийж, биелэлт гаргахад анхаарах зүйлсийг танилцууллаа.

Leave a Reply

  • Facebook