Чингэлтэйн далан дээгүүр 80 дугаар гудамжнаас 103 дугаар цэцэрлэг хүртэл 24,5 у/м ба 2 зурвастай төмөр бетон гүүрийн барилга угсралтын ажил. ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Leave a Reply

  • Facebook