УЛААНБААТАР ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ

Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж,цэцэрлэгжүүлэлтийн хөрөнгө оруулалтын техник эдийн засгийн үндслэл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ дэлхийн банкны санал зөвлөмж бүхий байгаль орчин,нийгмийн хамгааллын зарим үзүүлэлтүүд

Leave a Reply

  • Facebook