ЭНЭ САРЫН 15-НААС ТӨР ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖЛЫН ЦАГТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРНО

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн “Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай” А/305 дугаар захирамжаар авто замын ачааллыг зохицуулах, хаврын бүтээн байгуулалтыг дэмжих, түгжрэлийг бууруулах зорилгоор нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын ажил эхлэх цагийг 4 дүгээр сарын 15 -наас 08 цаг 00 минут, дуусах цагийг 17 цаг 00 минут байхаар тогтоосон байна.

Үүнд нийслэлийн төр захиргаа, дүүрэг, харьяа агентлаг, нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн 32 мянган албан хаагч хамрагдах юм байна.

Leave a Reply

  • Facebook