быстрый займ на карту
Үзсэн: 636

Барилга байгууламжид хяналт шалгалт хийнэ.

Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдрийн А/199 дугаар тушаал, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр баригдаж байгаа болон ашиглагдаж байгаа барилга байгууламжуудад холбогдох хууль, норм дүрэм, журмын дагуу барилгын техникийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагчид 2018 оны 04 дүгээр сараас эхлэн хяналт шалгалт хийхээр болсон байна.

Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт барилгын техникийн хяналтын чиглэлээр 2018 онд хяналт шалгалт хийх обьектын жагсаалт

 

Leave a Reply

  • Facebook