СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Нийслэлийн болон дүүргийн Засаг даргын захирамжаар дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтууд хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу амжилттай явагдаж байна. Тус сургалтуудад хамрагдаж байгаа цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн идэвх оролцоо, сайн, хамтран ажиллаж байгаа Зэвсэгт хүчний техник засварын ангийн болон Цэргийн төв эмнэлгийн мэргэжилтнүүд сургалтыг явуулахдаа дадлагад түлхүү анхаарч байна.
Одоогоор хөдөлгүүрийн засварчны сургалт амжилттай явагдаж дууссан, ариун цэврийн зааварлагч, эмнэлгийн бага мэргэжилтний сургалт амжилттай явагдаж байна.

ЦЭРГИЙН ШТАБ

Leave a Reply

  • Facebook