быстрый займ на карту
Үзсэн: 586

“Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд дүүргийн сууц өмчлөгчдийн холбоодын удирдлагуудад сургалт зохион байгуулна.

“Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд дүүргийн сууц өмчлөгчдийн холбоодын гүйцэтгэх захирал, удирдах зөвлөл дарга, хяналтын зөвлөлийн гишүүдэд 2018 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс сургалт зохион байгуулах гэж байна. Сургалтад “Сууц өмчлөгдчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай” хуулийн шинэчлэн найруулга болон сууц өмчлөгчдийн холбооны ажлын тайлан, төлөвлөлтөд хяналт тавин ажиллах гэж байна.


Leave a Reply

  • Facebook