НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДЫН ДУНД “ЯГ ТҮҮНШИГ” ХӨГЖӨӨНТ УРАЛДААН БОЛЛОО

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрийг угтан хүн амд нийгмийн ажил үйлчилгээг гардан хүргэж буй Нийгмийн ажилтнуудын дунд ажил мэргэжлийн онцлогийг харуулсан “Яг түүншиг” хөгжөөнт уралдаан боллоо. Уралдаан багийн мэндчилгээ, “Яг түүншиг” урлагийн болон жүжигчилсэн тоглолт гэсэн төрлүүдээр боллоо.

Уралдаанд Боловсрол Нийгмийн ажилтан, Эрүүл мэндийн Нийгмийн ажилтан, Хороодын Нийгмийн ажилтан,  Халамжийн Нийгмийн ажилтан нийт 70 гаруй нийгмийн ажилтнууд хамрагдаж авьяас чадвараа сорьсноос Боловсролын Нийгмийн ажилтнуудын баг тэргүүн байранд шалгарлаа.

Leave a Reply

  • Facebook