ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ДАВАН ТУУЛАХ ЧАДАВХИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЦОГЦ ТӨГСӨЛИЙН АРГАЧЛАЛЫН  НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгуулалгаас хэрэгжүүүлж байгаа эдийн засгийн хөтөлбөрийн хүрээнд Өрхийн амьжиргааны даван туулах чадавхийг сайжруулах “Цогц төгсөлтийн аргачлал”-ын  төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. Нээлтэд Засаг даргын орлогч Ж.Лхагвасүрэн ЗДТГ Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга Д.Булган, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга А.Сэрээтэр, 10-17 дугаар хороодын Засаг дарга нар оролцлоо.

Уг хөтөлбөрт  дүүргийн 7-19 дүгээр хорооны зорилтод бүлгийн 153 өрх хамрагдхаар сонгогдож 36 сарын хугацаанд Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгуулалгын Чингэлтэй, Хайлааст орон нутгийн хөтөлбөр, Засаг даргын Тамгын газар, Хороодын Засаг дарын ажлын алба хамтран хэрэгжүүлэх юм.

Leave a Reply

  • Facebook