СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

“Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн Дотоод аудитын албатай хамтран 4 дүгээр сарын 23-30-ны хооронд 1-6 дугаар хорооны Сууц өмчлөгчдийн холбоодын гүйцэтгэх захирал, удирдах зөвлөл дарга, гишүүд, хяналтын зөвлөлийн гишүүдэд СӨХ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтад нийт 87 СӨХ-ийн удирдлага, гишүүд оролцож байна.

Leave a Reply

  • Facebook