СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд Чингэлтэй дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй Сууц өмчлөгчдийн холбоодын удирдах зөвлөл дарга, гишүүд, хяналтын зөвлөлийн гишүүдэд Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд тавих хяналтыг сайжруулах талаар Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-ын ТНААХ, Хууль эрх зүйн тасаг, Дотоод аудитын албатай хамтарсан сургалтыг 2018-04-23-наас 5-р сарын 10-ны хооронд хороо тус бүрийн иргэний танхимд болон дүүргийн хурлын танхимд зохион байгууллаа. Сургалтад 1-6 дугаар хороодын Засаг дарга нар болон нийт 87 СӨХ-ноос 82 СӨХ-ны удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, хяналтын зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх захирал зэрэг 150 гаруй хүн оролцож, ирц 95.0 хувьтай байлаа.

Leave a Reply

  • Facebook