“МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ” БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын ээлжит “Мэдээллийн цаг” 5 дугаар сарын 11-ний өдөр боллоо. Мэдээллийн цагийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж удирдан явуулж, цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийж үүрэг, чиглэл өглөө.

Хороодын үйл ажиллагаанд холбогдох хэлтэс, албадууд удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах ажлыг хэрэгжилтийг танилцуулах. Ажилтан, албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтын тайлан мэдээг танилцуулах. Дүүргийн Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, “Мод тарих үндэсний өдөр”-т идэвхтэй хамрагдах зэрэг үүрэг, даалгаврыг өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook