Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооны явган гарц гаргах, тохижилтын ажлын тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас зарласан 12 дугаар хорооны булгийн 1 дүгээр гудамж руу 61 дүгээр сургуулийн сурагчдын явган гарц гаргах тохижилтын ажлын тендерийн нэээлт 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 16 цаг 30 минутанд дүүргийн хурлын танхимд боллоо.

Энэхүү тендерт нийт 2 компани тендерийн материал ирүүлснээс доорхи үнийн саналыг тус тус ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогчийн

Тендерийн зарлагдсан үнэ

1 “Буман заг” ХХК

46.900.000 төг

2 “Чингэсийн отог” ХХК

49.946.632 төг

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай /ТБОНӨХБАҮХА/ хуулийн дагуу аль болох богино хугацаанд дээрх ажлыг гүйцэтгэгчийг үнэлгээний хорооноос сонгон шалгаруулна.

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба

Formatierung eines ghostwriter app inhaltsverzeichnisses adobe acrobat dokument 359

Leave a Reply

  • Facebook