Шагналд нэр дэвшигчийн бүрдүүлэх материал

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

НЭГ.МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН МЕДАЛЬД ТОДОРХОЙЛОХОД:

Бүрдүүлэх татериал:

 1. НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ /16 асуулга бүхий анкетийг бүрэн гүйцэт, үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд зураг наасан байх/

2. АЖИЛ БАЙДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /Тодорхойлж буй байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга, тэмдэгтэй/

3. Байгууллага хамт олны ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ / тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/

4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын АЛБАН БИЧИГ / тус тусд нь/

а/ Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Д.Ганболд танаа

б/ Чингэлтэй Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд

5. Урьд нь шагнагдаж байсан ШАГНАЛЫН ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР

/ Засгийн газрын шагнал болон төрийн шагналын үнэмлэхний хуулбар/

6. ХҮСЭЛТИЙН МАЯГ / ЗДТГ-ын Шагнал хариуцсан мэргэжилтнээс авах/

Leave a Reply

  • Facebook