“ИЛРҮҮЛ, ЭМЧИЛ, СЭРГИЙЛ. БИД ӨРХ БҮРД ХҮРЧ АЖИЛЛАНА” ЗОРИЛТОТ ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, дүүргийн Эрүүл мэндийн төвөөс санаачлан “Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд сүрьеэ, бэлгийн замын халдварт өвчнүүдийн эрт илрүүлгийг нэмэгдүүлж, зорилтот иргэдийг эмчилгээ, оношилгоонд бүрэн хамруулах, урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлж буй “Илрүүл, эмчил, сэргийл. Бид өрх бүрд хүрч ажиллана” зорилтот төслийг хэрэгжүүлж байна.

Үзлэг шинжилгээний баг төслийн нэгдүгээр шатны тайлан мэдээг дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбатад танилцууллаа. Хурлаар шинжилгээний явц, хамрагдсан байдал, үр дүн цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцсэн юм.

Leave a Reply

  • Facebook