“ГЭР БҮЛ, ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛД ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА, ХЭСГИЙН АХЛАГЧИЙН ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Чингэлтэй дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс хамтран гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бэхжүүлэх, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийн нас, хүйс, газар зүйн байршил, нийгэм эдийн засгийн байдлыг тодорхойлох судалгааг гаргах юм.

Тус судалгааг гаргахад дүүргийн хорооны Хэсгийн ахлагч, Засаг дарга, ажилтнуудыг арга зүйгээр хангаж, чадавхижуулах зорилгоор “Гэр бүл, хүүхдийн хөгжилд хорооны Засаг дарга, Хэсгийн ахлагчийн үүрэг оролцоо” сэдэвт сургалтыг 6 дугаар сарын 17-ны өдөр 1-19 хороодын хорооны Засаг дарга, хэсгийн ахлагч нарын дунд зохион байгууллаа.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook