ХҮҮХДИЙН ХООЛ ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН ТАЛААР МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “Эрүүл хүн-Эрүүл монгол” бүлгийн хүрээнд 2018 оны 03 дугаар сард зохион байгуулсан цэцэрлэгийн гал тогооны үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд үнэлгээ дүгнэлт өгч цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авах ажлын дагуу хүүхдэд үйлчилж буй хоолны чанар, шим тэжээлийг сайжруулах зорилгоор төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүдийн үүсгэн байгуулагч болон тогооч нарт  “Хүүхдийн хоол шим тэжээлийн талаар мэдлэг, ур чадвар олгох сургалт”-ыг Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль болон “Хоолзүй шим судлал”-ын нийгэмлэгтэй хамтран 2018 оны 08 дугаар сарын 16- 26-ны хүртэлх өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook