МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын ээлжит мэдээллийн цаг 8 дугаар сарын 31-ний өдөр боллоо. Мэдээллийн цагийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж удирдан явуулж, цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийлээ.

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж  Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаар танилцуулж, холбогдох үүрэг чиглэл өглөө.

Мөн Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга О.Нямбат Засгийн газрын 258 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” 03 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлтийн талаар танилцууллаа.

Leave a Reply

  • Facebook