“ШИЛДЭГ ХОРОО”, “ШИЛДЭГ ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАРЫН БАГ” ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ ТАЛААР УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/491 дүгээр захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн “Шилдэг хороо”, “Хэсгийн ахлагч нарын шилдэг баг” шалгаруулах уралдааныг дүгнэх ажлын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж дүүргийн дэргэдэх хэлтэс албадын дарга нартай уулзалт зохион байгууллаа.

Уулзалтаар 1-19 дүгээр хороодын үйл ажиллагаанд үнэн бодитой үнэлэлт дүгнэлт өгч, заасан хугацаанд  холбогдох журмын дагуу дээд шатны байгууллагадаа дүнгээ нэгтгэж хүргүүлэхийг үүрэг болгов.

 

Leave a Reply

  • Facebook