ЧД-ийн 17-р хороо, Сурагчийн 37,38 дугаар гудамжны ойролцоо ус зайлуулах хоолой сэргээн засварлаж, шуудуу далан татах ажил Нэг. САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Leave a Reply

  • Facebook