МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЛААР САНАЛ СОЛИЛЦЛОО

“Боловсрол-2020”, “Хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн төрийн албан хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зорилгоор Монголын Үндэсний Их Сургуулийн “Магистр, Докторын хөтөлбөр”-ийн багийн ахлагч Г.Батсүхийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж хүлээн авч уулзан магистр, докторын хөтөлбөрт Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдыг хамруулах талаар санал солилцлоо.

Leave a Reply

  • Facebook