ЦЭРГИЙН НАСНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ САЙЖРУУЛАХ БОЛЗОЛТ УРАЛДААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦАЖ БАЙНА

Дүүргээс дэвшүүлсэн “Эрүүл мэнд-2020” хөтөлбөр, “Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/391 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг сайжруулах” болзолт уралдааны ажлын явцтай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу дүүргийн Цэргийн штаб, Эрүүл мэндийн төвийн хамтарсан ажлын хэсэг  дүүргийн 1-19 дүгээр хороодод ажиллаж байна.

ЦЭРГИЙН ШТАБ

 

 

Leave a Reply

  • Facebook