БАРИЛГЫН АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас хэрэгжүүлж буй “Хотын иргэн-Хотын соёл” хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн 7 дугаар хороонд баригдаж буй 7-11 дүгээр хороодын иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан “Хөгжлийн төв, спорт заал”, 14 дүгээр хороонд баригдаж буй 12-15 дугаар хороодын иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан “Хөгжлийн төв, спорт заал”-ны барилгын ажилтай дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат танилцаж, холбогдох үүрэг, даалгаврыг өглөө.

 

Leave a Reply

  • Facebook