ТЕНДЕРИЙГ ЦУЦЛАХ ТУХАЙ

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас 2013 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр зарласан “Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, 32,33,41,54-р байрнуудын гадна фасад засвар , 54-р байрны гаднах талбайн борооны ус зайлуулах ажил”-ын, ЧД ХААА 13/012 дугаар бүхий тендерт өөрчлөлт оруулахаар болсон тул уг тендерийг цуцлагдсаныг мэдэгдье.

Иймд тендерт оролцохоор тендерийн баримт бичиг авсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас хүлцэл өчье.

Энэ тендерт өөрчлөлт хийгдсний дараа дахин зарлах болно.

 

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

hausarbeit schreiben lassen https://hausarbeithilfe.com

Leave a Reply

  • Facebook