19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮНИЙН САНАЛЫГ НЭЭЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас зарласан 19 дүгээр хорооны гэрэлтүүлгийн ажлын тендерийн нээлт 2013 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад Дүүргийн хурлын танхимд боллоо.

Энэхүү тендерт нийт 9 компани доорх үнийн саналыг тус тус ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогчийн нэр

Тендерийн зарлагдсан үнэ

1

“Улаанбаатар электро монтаж” ХХК

126 003 075 төгрөг

2

“Филипс гэрэлтүүлэг” ХХК

126 571 809 төгрөг

3

“Нью план” ХХК

138 201 258 төгрөг

4

“Хан хөвгүүд” ХХК

126 342 684 төгрөг

5

“ЦТУ” ХХК

151 834 356 төгрөг

6

“Смарт грийн технологи” ХХК

136 582 571 төгрөг

7

“Их хотын гэрэл” ХХК

127 737 239 төгрөг

8

“Арзжамба” ХХК

134 844 310 төгрөг

9

“Согриглүн” ХХК

128 126 141 төгрөг

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай /ТБОНӨХБАҮХА/ хуулийн дагуу аль болох богино хугацаанд дээрх ажлыг гүйцэтгэгчийг үнэлгээний хорооноос сонгон шалгаруулна.

 Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба

Configuring and using this part of the application is very have a peek at the page easy, allowing even a panicked child to easily get the help and assistance they need as fast as possible

Leave a Reply

  • Facebook