АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлж, санхүүгийн тайланд тусгах, үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны А/391 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлж санхүүгийн тайланд тусгах, үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх Ажлын хэсэг 11 сарын 22-ны өдөр хуралдлаа.

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажлын явцтай танилцаж холбогдох үүрэг чиглэл өгөв.

Leave a Reply

  • Facebook