Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас захиалагчийн хяналт тавьсан Чингэлтэй дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын талаарх танилцуулга

Leave a Reply

  • Facebook