МЭДЭЭЛЭЛ ИННОВАЦИЙН ТӨВТЭЙ ТАНИЛЦЛАА

Чингэлтэй Дүүргийн Мэргэжлийн Хяналтын хэлтсийн удирдлага болон улсын байцаагч нар агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулахад иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх, шинээр гарсан дэвшилтэт технологи, тоног төхөөрөмжийг сурталчлах, гэр хорооллын айл өрхийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, зохих мэдлэг олгох, бодит мэдээлэл хүргэх зорилготой шинээр байгуулагдсан “Мэдээлэл Инновацийн Төв” – тэй танилцлаа.

Дүүргийн Засаг даргын Төсөл хариуцсан орлогч Ж.Чимэдцогзол төвийн үйл ажиллагааны зорилго, үндсэн чиглэл, зохион байгуулагдах ажлуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж харилцан санал солилцлоо.

Leave a Reply

  • Facebook