НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖИЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН ЁС ЗҮЙ, ХАНДЛАГААС ХАМААРАХ НЬ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын Газар, “Сэтгэл зүйн сургалт хөдөлгөөнт дасгалын D&S төв”-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Нийслэлийн хөгжил залуучуудын ёс зүй, харилцах хандлагаас шалтгаалах нь“ төслийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтад тус дүүргийн1-19 дүгээр хороодын 80 гаруй иргэд, залуучууд хамрагдсан бөгөөд “Харилцааны ёс зүй, ур чадвар”, “Хандлагын мөн чанар хариуцлага” зэрэг сэдвүүдээр зохион байгуулагдаж, сургалтыг “Сэтгэл зүйн сургалт хөдөлгөөнт дасгалын D&S төв”-өөс лекц, зөвлөгөө, хөдөлгөөнт дасгал хэлбэрээр явууллаа.

Leave a Reply

  • Facebook