15 ДУГААР ХОРООНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ҮНИЙН САНАЛЫГ НЭЭЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас зарласан 15 дугаар хорооны гэрэлтүүлгийн ажлын тендерийн нэээлт 2013 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 цаг 30 минутанд Дүүргийн хурлын танхимд болж өнгөрлөө.

Энэхүү тендерт нийт 6 компани тендерийн материал ирүүлснээс доорх үнийн саналыг тус тус ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогчийн Тендерийн зарлагдсан үнэ
1 “Филипс гэрэлтүүлэг” ХХК 133 279 685 төг
2 “Гэгээн цайдам” ХХК 147 775 769 төг
3 “Каунселлор” ХХК 156 078 292 төг
4 “Огторгуйн гэгээ” ХХК 139 942 884 төг
5 “Цогт хас” ХХК 153 240 925 төг
6 “Өрнүүн энерги” ХХК 142 000 000 төг
7 “Атимос трейд ХХК 157 137 539 төг

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай /ТБОНӨХБАҮХА/ хуулийн дагуу аль болох богино хугацаанд дээрх ажлыг гүйцэтгэгчийг үнэлгээний хорооноос сонгон шалгаруулна.

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба

But there are a number of more unique cheap writing help explanations why a bigger selection of men and women every single 12 months continue to be house within the bingo hall and play the sport from your comfort of their very own residences buy electronic cigarette 1

Leave a Reply

  • Facebook