МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын ээлжит мэдээллийн цаг 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр боллоо. Мэдээллийн цагийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж удирдан явуулж цаг үеийн холбогдолтой мэдээлэл хүргэлээ.

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагаас 2019 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл, зорилтын талаар танилцуулж, цаг үеийн асуудлаар болон нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт ажиллахтай холбогдуулан үүрэг чиглэл өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook